Søndag 4. februar kl 14–16
Steinway Artist Room, Juhl-Sørensen, Brofogedvej 10, 2400 København NV.

Program

 • 14.00 Koncert ved Janus Araghipour
 • 14.30 Generalforsamling
 • 16.00 Et glas vin

Dagsorden

 1. Velkomst. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning for 2017 ved formand Ulla Erml
 3. Aflæggelse af regnskab for 2017 ved kasserer Lise Andersen og revisor Arne Christensen.
 4. Valg4a. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Balder Neergaard, Lise Andersen, Elsebeth Brodersen og Martin Lysholm Jepsen.

  4b Valg af suppleant. Efter tur afgår Hanne Mulvad, Inke Kessler.

 5. Fastsættelse af kontingent for 2019.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Forslag fra bestyrelsen.
 8. Forslag fra ungEPTA, herunder ambassadører.
 9. Evt.

Bemærkninger

Ambassadører: Charlotte Wested, Jakob Græsholt, Katrina Jönsson, Kristian Rasmussen, Lotte Auster, Selma Hande Gade.

ad 4a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Balder Neergaard, Lise Andersen og Elsebeth Brodersen. Martin Lysholm Jepsen ønsker aflastning; bestyrelsen foreslår i hans sted Inke Kesseler.

ad 4a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hanne Mulvad og nyvalg af Martin Lysholm Jepsen.

ad 5. Bestyrelsen foreslår kontingent 2019 fastsat som følger.

 • Enkelt medlem 375 kr
 • Familie 475 kr
 • Studerende 250 kr
 • Unge under 18 år 175 kr
 • Medlemmer fyldt 70 år 275 kr
 • Institutioner 700 kr.

Forslag fra medlemmerne sendes til Ulla Erml inden 28.januar 2018.