EPTA´s formål:

  • at udbrede interessen for klaveret
  • at arbejde på at højne klaverundervisningens niveau
  • at skabe tættere kontakt mellem pianister, klaverlærere og klaverstuderende.

European Piano Teachers Association (EPTA) er en international sammenslutning af pianister, klaverlærere og klaverinteresserede.

EPTA blev stiftet i 1978 i England af Carola Grindea. EPTA tæller i dag 42 medlemslande fra Europa, som hver især kører
selvstændigt med egen bestyrelse og egne aktiviteter som kurser, konkurrencer, master classes, konferencer etc.
Der afholdes en årlig konference for alle medlemslande, og værten for den aktuelle konference er EPTA præsident det år.
Her er en liste over samtlige europæiske EPTA-lande med alle kontaktpersoner.
http://epta-europe.org/epta-associations/

EPTA Danmark blev stiftet i november 1998 af en række pianister og klaverpædagoger. Formålet er at skabe kontakt mellem pianister, klaverpædagoger og klaverinteresserede nationalt og internationalt og derigennem styrke interessen for klaveret og højne klaverundervisningens niveau.

EPTA er et fagligt forum, hvor pianister og klaverlærere i fællesskab kan fokusere på nogle perspektiver, ny viden og nytænkning, som kan gavne de enkelte i deres arbejde og derved komme hele landets klaverundervisning til gode.

EPTA er en mulighed for kontakt mellem alle, der arbejder med klaveret, at inspirere og give nye impulser.