Søndag d. 10. november 2019 kl. 14
Københavns Kommunes Musikskole, lokale 10 (lille sal), Staldgade 29, 1715 København

Dagsorden

  1. Velkomst. Mindeord for Elsebeth Brodersen.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Aflæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Lise Andersen og revisor Arne Christensen. Referat godkendt.
  4. Valg af suppleant. Hanne Mulvad træder ud af bestyrelsen. Tony Nguyen valgt som suppleant til bestyrelsen.
  5. Evt.