Søndag 3. februar 2019 kl 14–16
Steinway Artist Room, Juhl-Sørensen, Brofogedvej 10, 2400 København NV.

Program

 • 14.00 Koncert ved Jonathan Siahaan
 • 14.30 Generalforsamling

Referat

 1. Velkomst. Valg af dirigent og referent. Christian Wissum valgt som dirigent; Balder Neergaard referent.
 2. Beretning for 2018. Overleveret skriftligt af formand Ulla Erml; oplæst af Balder Neergaard.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Lise Andersen og revisor Arne Christensen. Regnskabet viste et driftsunderskud på 61.181,48 kr. Da der mangler underskrevet erklæring fra Ulla Erml på personlig gæld til foreningen kan regnskabet ikke godkendes.
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Anne Mette Stæhr, Jakob Bjørn Schwerin og Ulla Erml. Ønsker ikke genvalg. Søren Pedersen, Vagn Sørensen og Elisabeth Holmegaard Nielsen valgt til bestyrelsen.
 5. Valg af suppleant. Mimi Huang genvalgt.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020. Satserne for 2019 fastholdes.
 7. Forslag fra medlemmerne.
  • Der kom forslag om at udsende Piano Journal digital for at spare penge. EPTA har pt. ikke digitalt abonnement PJ; desuden fungerer EPTA Danmark kun som videreformidler mellem abonnenterne og EPTA Europe, og PJ udgør derfor hverken en udgift eller indtægtskilde for EPTA Danmark.
  • Der kom forslag om at tilbyde ét års gratis medlemskab til konservatoriestuderende.
  • Der kom forslag om at modtage pengedonationer til EPTA via hjemmesiden.
  • Der kom spørgsmål til og forslag om opkrævning af afgift til musikskoler for afholdelse af gradsprøver.
  • Der kom forslag om at nå ud til et bredere publikum via live streaming af arrangementer. Der blev diskuteret problemstillinger vedr. samtykke fra kunstnere, medvirkende og elever, samt udfordringer med ophavsrettigheder.
  • Bestyrelsen vil snarest tage stilling til foreslagene.
 8. Forslag fra bestyrelsen.
  • Martin Lysholm Jepsen foreslog, at man i EPTA udbyder pædagogiske kurser til musikskoler rundt i landet. Til inspiration for musikskolernes lærere og orientering om gradsprøverne.
 9. Forslag fra ungEPTA, herunder ambassadører.
  • Elisabeth Holmegaard Nielsen foreslog, at ungEPTA skal i højere grad give tilbud til unge og nyuddannede klaverpædagoger.
 10. Evt.