Søndag d. 19. januar 2020 kl. 14
Steinway Artist Room, Juhl-Sørensen, Brofogedvej 10, 2400 København NV. 

Program

 • 14.00 Koncert ved Gustav Piekut
 • 14.30 Generalforsamling

Referat

 1. Velkomst. Valg af dirigent og referent.
  • Arne Christensen (AC) valgt som dirigent.
  • Balder Neergaard (BN) valgt som referent.
 2. Beretning for 2019 ved formand Balder Neergaard.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Lise Andersen (LA) og revisor Arne Christensen.
  • Kritisk revisor AN godkendte regnskab.
  • Carsten Møller (CM) spurgte til EPTA fondens rolle og arbejde, herunder besættelse af bestyrelsesposter i fonden.
 4. Valg til bestyrelsen.
  • BN, LA, Inke Kesseler og Mimi Huang genopstillede; alle genvalgt.
 5. Valg af suppleant.
  • Martin Lysholm Jepsen og Tony Ngyuen genopstillede; begge genvalgt.
  • CM og Anette Præst Nielsen (APN) stillede op; begge valgt.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020.
  • Ingen kontingentændringer ift. 2019.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Forslag fra bestyrelsen.
 9. Forslag fra ungEPTA, herunder ambassadører.
  • Elisabeth Holmegaard Nielsen orienterede om mindekoncert for Elsebeth Brodersen til efteråret 2020 i Gl. Holte Kirke.
 10. Evt.
  • Nina Ulf Jørgensen orienterede om OrkesterEfterskolen og deres tilbud for klaverelever i 9./10. klasse.
  • APN tilbød at afholde kursus i hørelære/teori-pædagogik; førte til generel debat om prioritering af pædagogiske kurser vs. masterclasses med udenlandske professorer.
  • APN foreslog et kursus i hørelære/teori til klaverpædagoger, der har MGK-søgende elever.
  • AC takkede for gode forslag af afsluttede generalforsamlingen.